Bases de la convocatòria actual

Aquesta edició de la Filadora està dedicada a donar suport econòmic a projectes culturals que dibuixin una Barcelona postcovid més resilient, justa i sostenible. Es poden presentar a aquesta convocatòria entitats, grups o persones que no tinguin accés a altres subvencions públiques o privades i que cerquin finançament per a un projecte cultural.

En especial, aquesta convocatòria vol interpel·lar a projectes que siguin creats, produïts i distribuïts per entitats petites, grups autoorganitzats o persones individuals que, per la seva idiosincràsia, tinguin dificultats d’accés a subvencions públiques o privades.

Tot el procés, des de la selecció de les propostes fins a l’execució dels projectes, estarà sotmès als principis de transparència i traçabilitat.

La convocatòria d’aquesta edició està dotada amb 100.000 euros, que es distribuiran entre els projectes que es presentin, donant a un màxim de 25.000 euros per projecte.

Pots llegir les bases completes de la convocatòria en aquest enllaç.