Transformació social

Projectes d’entitats, col·lectius i moviments socials que fomentin un model de ciutat més just, equitatiu i solidari.

Societat civil i autogestió

Iniciatives que promoguin processos d'autogestió, reivindicació, denúncia i construcció des de baix.

Coproducció

Impuls i promoció de processos de coproducció i cogestió de polítiques públiques.

Destinem a la segona edició de La Filadora 174.500€, provinents de la diferència entre el sou que reben els càrrecs electes de Barcelona En Comú i el que cobren realment segons el nostre codi ètic.

6 accions de ciutat

Projectes destinats a la construcció d’una ciutat pel bé comú relacionats amb un d’aquests tres àmbits: habitatge, memòria i drets civils, mobilitat i salut.

16 accions als barris

Projectes d’àmbit territorial, almenys un per cadascun dels deu districtes, que potenciïn els barris com espais de comunitat, trobada i creació.

Campanyes puntuals

Suport a accions puntuals i campanyes de mobilització d’entitats i moviments socials que estiguin en sintonia amb el projecte polític de Barcelona En Comú. Més info

2018

Convocatòria tancada

 • Presentació de projectes
  15 març a 22 abril

  Convocatòria oberta per presentar propostes a les dues primeres modalitats de la segona edició de La Filadora. La sol·licitud, així com tota la documentació, s’enviarà accedint a “Presenta el teu projecte”.

 • Preselecció de projectes
  23 abril a 16 maig

  Un cop rebudes totes les propostes, un comitè d’avaluació farà una selecció dels projectes que compleixin tots els requisits segons els criteris de valoració definits a les bases. En total, 12 projectes de ciutat i fins a 60 de barri.

 • Votació online
  17 maig a 28 maig

  L’elecció final dels projectes es farà mitjançant un sistema de votació en línia. Podran votar totes les persones registrades i verificades a la plataforma Participa abans del 2 de maig.

 • Publicació resultats
  31 maig

  Es publicaran els resultats de la votació i s’indicarà quins són els projectes guanyadors. Es contactarà amb els guanyadors via telefònica o per correu electrònic.