Sensibilització envers la violència masclista entre adolescents com a forma de relació apresa - DISTRICTE SANT MARTÍ.

Associació Catalana per la Infància Maltractada - ACIM
Sensibilització sobre la transmissió del model masculí de violència com a conducta apresa entre adolescents.
Descripción
En els últims anys hem comprovat un augment significatiu de conductes i patrons abusius i violents en les relacions afectives i de parella, especialment entre adolescents. Paral·lelament també es valora que aquestes formes de no-relació són majoritàriament apreses del model social i cultural on, a més, les dones assumeixen un rol masculinitzat en la forma d’exercir violència. Proposem la realització de tallers de sensibilització per a adolescents que fomentin el bon tracte en les seves relacions