Impuls Xarxa CooperaSec

Associació CooperaSec
Consolidació de l'Economia Social i Solidària al barri de Poble Sec des del treball comunitari, veïnal i en xarxa.
Descripción
Construcció d'un relat cooperatiu amb la difusió d'un material que sigui punt de partida per a l'inici de la narració. Donar suport a les accions d'emprenedoria social (bancs d'hores, assessorament, acompanyament i formació, tallers grupals...) Generar trobades amb els actors de l'economia solidària al barri i altres agents; reforç en infraestructura i eines de comunicació vinculats a la xarxa cooperasec; actualització i presentació del mapa de l'economia comunitària.