Defensem el dret a l’habitatge al barri. Visibilització, acompanyament i suport a les veïnes

Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixample
Defensem el dret a l’habitatge al barri, consolidant l’espai de suport mutu entre veïnes per fer front a l’emergència habitacional
Descripción
«Defensem el dret a l'habitatge al barri. Visibilització, acompanyament i suport a les veïnes» projecte que neix de la necessitat i del treball que portem fent dos anys com a Xarxa d'habitatge de l'Esquerra de l'Eixample, creant espais de suport i acompanyament a les veïnes afectades. Per fer-ho possible el projecte s'organitza en tres línies de treball: 1. Acompanyament i suport mutu entre casos d'afectades. 2. Visibilització pel dret a l'habitatge. 3. Autoformació i treball estratègic.
Redes sociales
Twitter: 
https://twitter.com/xhabitatgee