Punt d'assessorament formatiu per persones adultes

La Troca (Associació Educativa i Cultural FORMES)
Creació d'un mapa de recursos formatius i posada en funcionament del punt d'assessorament formatiu per persones adultes als barris de Sants
Descripción
Des del mes de gener, quan la Troca va obrir portes, cada dia atenem a persones amb demandes formatives inespecífiques, que conflueixen en la necessitat de rebre orientació per definir objectius formatius. Fruit d'aquesta demanda i de la manca de centralitat de l'oferta formativa de persones adultes, volem crear un mapa de recursos per apropar la informació al veïnat, que sempre estigui actualitzat gràcies a la vinculació dels agents formatius a l'eina, assegurant així la seva continuïtat.
Redes sociales
Twitter: 
https://twitter.com/LaTrocaSants