ASSÍSVerd: formació i inserció sociolaboral per a persones sense llar

Centre d'Acollida ASSÍS
ASSÍSVerd és un programa formatiu-laboral que afavoreix el accés laboral de les persones sense llar per aconseguir la seva inclusió social.
Descripció
ASSÍSVerd és un programa formatiu-laboral de 30 crèdits ECTS, organitzat per ASSÍS Centre d'Acollida, en col·laboració amb la Fundació Solidaritat UB, dissenyat específicament per capacitar les persones sense llar en tècniques de manteniment de jardins i horts urbans. ASSÍSVerd és un projecte reconegut en 2016 per la UB com a diploma d'extensió universitària, que a més de millorar la empleabilitat d'aquestes persones afavoreix la seva inclusió social, ja que genera oportunitats laborals reals.
Xarxes socials
Twitter: 
@CentreAssis