Autogestió i Suport Mutu en Salut Mental: Grups d'Ajuda Mútua i Xarxes d'Acompanyament

ActivaMent Catalunya Associació
Promoció de suport mutu en salut mental a Sant Andreu, a través de formació a persones usuàries i ex-usuàries de la Fund. Vidal i Barraquer.
Descripció
Els Grups d’Ajuda Mútua (GAM) i les Xarxes Autogestionades d’Acompanyament de persones amb trastorn mental són recursos complementaris a l’atenció sociosanitària, per a necessitats com: trencar l’aïllament, combatre l’autoestigma i construir relacions igualitàries i de co-responsabilització pel benestar propi i col·lectiu. Els GAM són espais de confiança, seguretat i comprensió per a compartir experiències i donar-se suport, mentre que l'acompanyament respon a moments d’alta vulnerabilitat.
Xarxes socials
Twitter: 
@ActivaMent