Dinamizació Socioeducativa amb infants en situació de vulnerabilitat

Associació Juvenil Tronada
Educació integral del del nen o la nena tenint en compte la seva salut, les seves emocions, l'entorn, la família i l'àmbit academic.
Descripció
A traves dels diferents programes el projecte ofereix: classes grupals de reforç escolar que complementen l’escolarització dels/les infants, espai de trobada amb les famílies per donar suport en l’educació dels/les infants, acompanyament als i les infants en el desenvolupament de la seva personalitat, l'assoliment d'habilitats socials i l’autonomia personal, l’adquisició de valors, diferents espais de treball amb els agents socials del territori, berenars equilibrats, accés a dutxes i espai ludi
Xarxes socials
Twitter: 
@AJTronada