Dones, sexualitat i República

GENERA - Associació en defensa dels drets de les dones
Recuperació memòria històrica sobre la lluita de dones entorn a la sexualitat durant la República a través del prisma de la prostitució.
Vots del Comú:
422 (25.18%)
Descripció
Realització d’un itinerari de reflexió col·lectiva sobre la sexualitat de les dones, la seva autonomia i els activismes en relació als valors republicans a través del mirall de la prostitució. Inclou una recerca en el marc de la memòria històrica de les dones, l’edició i publicació d’un quadern i realització d’unes jornades de presentació amb exposició i rutes pel territori i barris característics d’exercici de prostitució com a via de recuperació de la memòria històrica de la Barcelona obrera.
Objectius
(1) Recuperar la memòria històrica de les dones durant la República; (2) Visibilitzar les trajectòries activistes de les treballadores sexuals;(3) Enfortir el teixit comunitari als barris de la ciutat de Barcelona. Productes: (1) Recerca (2) Edició quadern (3) Jornada (4) Exposició (5) Rutes.
Xarxes socials
Twitter: 
@lasGenera