Enfortim el Moviment Llogater. Pel Dret a l'Habitatge i a la Ciutat

La Hidra Cooperativa
Projecte funcional als objectius del Sindicat de Llogateres i Llogaters: construir un contrapoder efectiu i aconseguir lloguers justos.
Descripció
El Sindicat compta ja amb una base de 1177 llars afiliades, i amb una gran quantitat d’informació corresponent a la situació d’aquestes persones. Però per falta de recursos, la organització no ha pogut fins ara abordar-ho com caldria. El Sindicat ha aprovat que La Hidra s'encarregui de les següents tasques: 1) Sistematitzar i millorar la recollida de dades. 2) Realitzar una enquesta a les llars afiliades. 3) Elaborar conclusions. 4) Fer devolució i organitzar debats estratègics.
Xarxes socials
Twitter: 
@SindicatLloguer