Enfortim el Moviment Llogater. Pel Dret a l'Habitatge i a la Ciutat

La Hidra Cooperativa
Projecte funcional als objectius del Sindicat de Llogateres i Llogaters: construir un contrapoder efectiu i aconseguir lloguers justos.
Vots del Comú:
602 (35.92%)
Descripció
El Sindicat compta ja amb una base de 1177 llars afiliades, i amb una gran quantitat d’informació corresponent a la situació d’aquestes persones. Però per falta de recursos, la organització no ha pogut fins ara abordar-ho com caldria. El Sindicat ha aprovat que La Hidra s'encarregui de les següents tasques: 1) Sistematitzar i millorar la recollida de dades. 2) Realitzar una enquesta a les llars afiliades. 3) Elaborar conclusions. 4) Fer devolució i organitzar debats estratègics.
Objectius
1) Millorar la comunicació del Sindicat amb la seva base social 2) Identificar els principals problemes de les llogateres 3) Ampliar el mapa de les grans empreses immobiliàries 4) Enfortir l'organització interna i dissenyar/millorar les campanyes 5) Enfortir l’argumentari públic del sindicat
Xarxes socials
Twitter: 
@SindicatLloguer