Enlaira't

Ass per la Promoció del Transport Públic (en nom de la PQA)
Segona edició per a la consolidació d'aquest projecte educatiu sobre qualitat de l'aire, salut i mobilitat, dirigit a estudiants de secundària.
Descripció
El projecte Enlaira’t és un èxit per 10 instituts. La continuïtat del projecte és imprescindible per fer arribar a més joves un gran repte de ciutat (15 centres nous). Proposem una maleta pedagògica millorada amb mesuradors de contaminats per una aproximació experimental a la problemàtica. Proposem arribar a batxillerat amb reflexió interdisciplinar (art, ciència, història) sobre el lloc del cotxe en la nostra cultura. Projecció pública del resultat amb experts, mov. socials i administració.
Xarxes socials