Memòria històrica viva de les dones del Besòs

Efededona
Districte: 
Sant Martí
Enregistrar la memòria, passada i present, del barri visibilitzant el paper clau de les dones en els moviments veïnals i l'activisme social.
Vots del Comú:
56 (23.00%)
Descripció
Al Besòs-Maresme i al nostre jovent li falten referents positius, li falten dones referents, tot i que existeixen, i no són poques. Mitjançant diverses reunions amb veïnes i les entitats de dones que tenim al territori volem identificar a dones que considerem importants, pel que van fer o estan fent, i recuperar les seves històries de vida. Gravarem els seus testimonis en vídeo per tal de començar a construir un arxiu audiovisual de la història de les dones del Besòs com a filadores de xarxes.
Objectius
Visibilitzar el paper clau que han tingut i tenen les dones als moviments veïnals, l'activisme i la lluita per la llibertat. Ampliar i enfortir la xarxa de dones al barri. Fomentar la participació i recuperar la memòria per crear una identitat comuna. Crear nous referents per al nostre jovent.