No només venem. Som veïns i veïnes que teixim el barri.

AVV del Poblenou- PDC Apropem-nos- Grup Som U
Fomentar la incorporació de persones de contextos culturals diversos a espais de participació i de decisió del barri a través del comerç.
Descripció
Els comerços se’ns presenten com un espai idoni d’intercanvi i d’interacció quotidiana al voltant dels quals es reprodueixen i es perpetuen un alt nombre de rumors i estereotips. A més a més, són espais àmpliament rics per promoure la incorporació progressiva de persones d'altres contextos culturals a la dinàmica quotidiana del barri, fent que aquests veïns i veïnes aportin noves maneres de pensar, que afegeixen valor a l'enginy de la comunitat autòctona i ajudin a teixir, plegats, el barri.