Validació de caminadors elèctrics motoritzats

Associació per la vida independent (AVI)
Validació de caminadors elèctrics motoritzats. La nostra entitat realitzarà les proves amb persones amb diversitat funcional i gent gran.
Vots del Comú:
420 (25.06%)
Descripció
La Universitat Politècnica de Barcelona ha desenvolupat una tecnologia de motors elèctrics per implantar en caminadors, que compensarà la disminució de les capacitats físiques de les persones amb diversitat funcional i de la gent gran. Facilitarà l'equilibri, donarà suport a la mobilitat quotidiana, a l'autonomia i millorarà les transferències i els desplaçaments. La nostra entitat realitzarà les proves amb els caminadors i les persones descrites per a la seva validació.
Objectius
Millorar l'estat de salut i la integració social del col·lectiu indicat, mitjançant la validació d'un caminador motoritzat elèctric sostenible, que estimularà al desenvolupament les seves capacitats i tindran més confiança en poder mantenir l'activitat social a la seva comunitat.
Xarxes socials
Twitter: 
@CVI_AVI