Para mí

AMESS
Creació i dinamització de grups de suport i promoció d’autocura, de persones cuidadores de menors amb trastorns associats a la salut mental.
Descripción
S’afrontarà el repte d’abordar les necessitats especifiques a nivell emocional de les persones cuidadores de menors amb trastorns de salut mental. Pretenem generar espais on puguin trobar eines per l’autocura i el desenvolupament personal a partir d’un model d’intervenció grupal. Es crearan grups de suport dinamitzats per professionals en els que, a partir de temes disparadors, es farà un treball personal i col·lectiu. Es promourà la continuïtat de manera autònoma finalitzades les sessions.
Redes sociales
Twitter: 
@AMESS_ORG