Para mí

AMESS
Districte: 
Gràcia
Creació i dinamització de grups de suport i promoció d’autocura, de persones cuidadores de menors amb trastorns associats a la salut mental.
Vots del Comú:
38 (21.10%)
Descripció
S’afrontarà el repte d’abordar les necessitats especifiques a nivell emocional de les persones cuidadores de menors amb trastorns de salut mental. Pretenem generar espais on puguin trobar eines per l’autocura i el desenvolupament personal a partir d’un model d’intervenció grupal. Es crearan grups de suport dinamitzats per professionals en els que, a partir de temes disparadors, es farà un treball personal i col·lectiu. Es promourà la continuïtat de manera autònoma finalitzades les sessions.
Objectius
Reduir la percepció de sobrecàrrega de persones cuidadores de menors amb trastorns de salut mental, mitjançant la participació en un grup de suport dinamitzat per professionals en el que es treballaran, en diverses sessions, eines per promoure l’autocura i el desenvolupament personal
Xarxes socials
Twitter: 
@AMESS_ORG