Presenta un projecte

Abans de començar a emplenar el formulari de creació del projecte, llegeix les bases i les preguntes freqüents i prepara els següents arxius, que se’t demanaran al llarg de tot el procés d'inscripció:

 1. Imatges del document d’identitat (DNI/NIF) de la/es persona/es responsable/s
 2. Document amb les dades bancàries, on es vegi que el compte bancari pertany a qui sol·licita l’ajuda
 3. Continguts / Activitats previstes i calendari. Descarrega model
 4. Pressupost de despeses. Descarrega model
 5. Imatge/s del projecte
 6. Vídeo de presentació del projecte (opcional)

En cas que qui fa la sol·licitud tingui personalitat jurídica:

 • Estatuts
 • Inscripció al registre corresponent
 • Targeta fiscal
 • Declaració firmada de responsabilitat Descarrega model

En cas que qui fa la sol·licitud no tingui personalitat jurídica:

 • En cas d’una persona física: Declaració firmada de responsabilitat Descarrega model 
 • En cas d’un col·lectiu: Declaració firmada de responsabilitat Descarrega model

Un cop els tinguis, et convidem a registrar-te al web, amb una adreça electrònica i una contrasenya, per poder desar el formulari i poder tornar-hi si mai vols fer-hi alguna esmena.