Adequació seu associació a normativa municipal

ASSOCIACIÓ CULTURAL ROIG
Renovació de la instal·lació elèctrica i altres obres d'adequació del local de l'associació a la normativa municipal.
Descripció
L'Associació acull un volum d'activitats molt elevat, Debats, Cineclub, exposicions, Activitats lúdiques , Post grau d'anàlisi economic, Tertulies, Aula d'idiomes, a més de ser utilitzat per diferents organitzacions per celebrar les seves reunions. Al 2017 posarem en marxa projectes adreçats a "les cuidadores" i activitats estables a "la sala del Roig". La queixa d'un veí ens ha fet saber que el local que hem llogat no tenia llicència d'activitat, no tenim capacitat econòmica per abordar-ho