FAD (Foment de les Arts i del Disseny)
Centre d´Acollida ASSÍS
FEDERACIO CASA DE LA SOLIDARITAT
Amics del Moviment Quart Món Catalunya
Associació educativa i cultural FORMES
Músics per la Pau i la Integració
Associació CooperaSec
Veus-Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en 1a Persona
ASSOCIACIO DE FAMILIES LESBIANES I GAIS
Associació Espai Ambiental (en rep. Plataforma Qualitat Aire)
Associació Cedre per a al Promoció Social
Fundació Privada Avismón - Catalunya
Associació Hèlia