El barri diem NO és NO a les agressions masclistes!

Associació Xarxa Dos Deu
Elaboració d'un Protocol contra agressions masclistes a les Festes Majors de Sagrada Familia i sensibilització de les entitats del barri.
Descripció
El projecte té per finalitat aconseguir la implicació de les entitats i persones veïnes del barri per fer una reflexió profunda sobre les violències masclistes i treballar conjuntament en la creació de mecanismes de prevenció, denúncia i actuació davant agressions masclistes. S’utilitzarà una metodologia innovadora, basada en la participació activa de les entitats i agents implicats. S’oferiran els recursos i eines necessàries i es crearan espais participatius, de debat i reflexió.