Espai Comunitari de Formació Permanent

Associació educativa i cultural FORMES
Projecte innovador d'educació de persones adultes construït de manera participada i que vol ser un servei públic de gestió comunitària.
Descripció
El projecte es definirà comunitàriament amb un procés participatiu. Posteriorment es farà una prova pilot, amb una oferta formativa que permeti aprendre a desenvolupar-nos com a persones autònomes i crítiques en tots els àmbits de la vida: competències bàsiques, ciutadania, treball assalariat i de cures, consum, salut, ecologia, relacions interpersonals, autoconeixement i cultural. Preveiem la participació de 300 persones. Es presenta el projecte per a finançar la infraestructura informàtica.