Més enllà de la recuperació: cap a una assistència en salut mental basada en drets

Veus-Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en 1a Persona
L'objectiu del projecte és la continuació del programa iniciat l'any passat sobre el dret de les persones amb problemes de salut mental.
Descripció
En el camp de la salut mental hi ha un creixement de pràctiques participatives on les persones professionals faciliten processos on els usuaris són els protagonistes i on les persones que pateixen un problema de salut mental s'autoorganitzin per realitzar activitats. Aquest enfocament comunitari aposta per la participació activa de la ciutadania en les polítiques, els serveis i els tractaments de salut mental i, per tant, és necessari el reconeixement dels drets i de l'autonomia i participació.