Programa d'inclusió social adreçat a joves e infants en situació de risc i marginalitat.

CLUB D'ATLETISME NOU BARRIS
Entrenar tècniques d'atletisme a infants i joves amb diferents discapacitats per aconseguir la seva inclusió social.
Descripció
El col·lectiu de persones a les quals ens adrecem es mouen a una societat marcada per moltes carències, ja que pateixen d'una poca o nul·la oferta esportiva. Nosaltres hem pensat que l'esport és una activitat física practicada per una gran part de la població, i és un camp ampli per poder aplicar un programa de tractament adaptat a diferents patologies i deficiències. Encara que les paraules integració i rehabilitació són molt genèriques, ho fem a poc a poc, amb petites metes, petits canvis...