PROJECTE SOBRE QUALITAT AIRE (Escola, entorn i qualitat de l'aire)

Associació Espai Ambiental (en rep. Plataforma Qualitat Aire)
Dinamització d'un recurs pedagògic a centres educatius de Bcn per a que treballin qualitat aire, salut i mobilitat al seu entorn escolar.
Descripció
Maleta pedagògica adreçada a diferents nivells educatius amb informació, continguts, proposta d’activitat per desenvolupar amb un educador i fitxes-proposta per treballar de manera autònoma i intervenir de forma positiva en la qualitat ambiental al seu entorn amb alguna activitat, intervenció o investigació. Projecció pública del treball i reflexió dels infants i adolescents en els respectius centres i barris. Presentació en una trobada comuna amb administració, experts i moviments socials.