Punt Raval! Millora de les condicions d'habitabilitat.

Associació Base-A
Tres entitats s'uneixen per a detectar i solucionar casos de mala habitabilitat i mobbing immobiliari de veïns del barri del Raval.
Descripció
El Col·lectiu Arquitectes de Capçalera i les associacions Bioarquitectura Mediterrània i Base-A, volen impulsar la millora de l'habitabilitat i la detecció de casos de mobbing immobiliari al Raval, mitjançant la creació d'un punt d'atenció gratuïta en un solar del Pla de Buits, per atendre i solucionar problemes de salubritat, pobresa energètica i creació d'espais comuns. Gràcies a la col·laboració d'estudiants de la UPC, es busca el disseny de solucions amb materials ecològics i de baix cost