Trama, SCCL
Accions de ciutat:
Memòria i drets civils
Impuls de 5 processos participatius amb gent gran per a la recuperació de la memòria oral dels barris de Barcelona.
529 vots (31.56%)
GENERA - Associació en defensa dels drets de les dones
Accions de ciutat:
Memòria i drets civils
Recuperació memòria històrica sobre la lluita de dones entorn a la sexualitat durant la República a través del prisma de la prostitució.
422 vots (25.18%)
La Hidra Cooperativa
Accions de ciutat:
Habitatge
Projecte funcional als objectius del Sindicat de Llogateres i Llogaters: construir un contrapoder efectiu i aconseguir lloguers justos.
602 vots (35.92%)
Ass per la Promoció del Transport Públic (en nom de la PQA)
Accions de ciutat:
Mobilitat i salut
Segona edició per a la consolidació d'aquest projecte educatiu sobre qualitat de l'aire, salut i mobilitat, dirigit a estudiants de secundària.
602 vots (35.92%)
Refugees Welcome
Accions de ciutat:
Habitatge
Continuar desenvolupant la Cultura de Benvinguda en la Ciutat de Barcelona, per aconseguir la inclusió real de persones desplaçades en la societat d'acollida.
462 vots (27.57%)
Associació per la vida independent (AVI)
Accions de ciutat:
Mobilitat i salut
Validació de caminadors elèctrics motoritzats. La nostra entitat realitzarà les proves amb persones amb diversitat funcional i gent gran.
420 vots (25.06%)